Janík a Katka
„Láska je zo všetkých vášni najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.“
– William Shakespeare, anglický básnik